Fyziofitness

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací
menu handle

Hilterapia

Hilterapia

Fyziofitness

Terapeuticko-edukační program individuálně vedený fyzioterapeutem s dlouholetou praxí v oblasti pohybové terapie. Součástí programu jsou dvě fáze: Fyziofitness A a Fyziofitness B. Fáze A probíhá v našem rehabilitačním centru v individuální tělocvičně (ordinaci terapeuta). Obsahuje pět 60ti minutových lekcí vždy 1x týdně. Fáze B je situována do fitcentra a její součástí je 5-10 60ti minutových lekcí.

Program začíná vstupním kineziologickým vyšetřením. V průběhu jednotlivých lekcí seznamuje terapeut klienta s prvky pohybové terapie, které jsou bezprostředně spojeny s praktickou výukou. Informace, které klient získá i pohybové návyky, které si postupně osvojí, se opírají o nejnovější poznatky z oblasti nauky o pohybu. Klient se učí vnímat lépe svůj pohybový projev během cvičení i mimo něj. Pohyb samotný pak nabývá na kvalitě, stává se ekonomičtějším tedy energeticky úspornějším.

Fáze B Fyziofitness slouží k tomu, aby byl náš pohybový systém schopen kvalitně pracovat i ve větší fyzické a silové zátěži s minimálním rizikem poškození či traumatu. Vždy dbáme na udržení kvality prováděného pohybu v celém jeho průběhu. “Kvalita zde vítězí nad kvantitou“. To je prioritou celého programu. Výběr cviků a cvičební plán je průběžně sestavován “každému na míru“. Má však své zásady, určitou posloupnost, hierarchii. Vždy přihlížíme k tomu, jakému pracovnímu či sportovnímu zatížení je nebo bude klient v budoucnu vystaven. S tím také souvisí náročnost jednotlivých cvičení.

Kontaktujte nás »