Hydroterapie

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací
menu handle

Hilterapia

Hilterapia

Hydroterapie

= vodoléčba (hydroterapie) je oblast fyzikální terapie, která využívá působení vody s cílem preventivním, léčebným a rehabilitační.

Při vstupu do vodní lázně se uplatňují tepelné, mechanické a chemické vlivy. Tepelná energie vody je ve srovnání se vzduchem 23krát větší, proto voda daleko výrazněji ohřívá nebo ochlazuje tělesný povrch. Tělesná teplota je tedy ve vodě více ovlivněná okolím než na vzduchu. Vhodně zvolená teplota procedury ovlivňuje reakci cév, tlak krve, změny vegetativního systému, svalový tonus a úroveň metabolizmu tkán.

Podle teploty aplikované vody rozeznáváme procedury:

Tyto procedury působí celkově relaxačně, dochází při nich k vazodilataci a tím k výrazné hyperémii a poklesu krevního tlaku. Zlepšené prokrvení a svalové uvolnění snižují bolestivost. Hypotermické (studená voda pod 34°C), které využíváme hlavně při akutních úrazech a zánětech. Dochází ke zmenšení bolesti, snížení otoku a aktivity zánětu.

Časté je také použití střídavých procedur, tedy střídavá aplikace termopozitivních a termonegativních podnětů během jedné procedury. Tyto procedury bývají označovány jako „cévní gymnastika“. Z mechanických vlivů se využívá především účinků hydrostatického tlaku, hydrostatického vztlaku a odporu prostředí. Účinek hydrostatického tlaku na neuro-muskulární systém se projevuje zlepšením hybnosti, snížením pracovní výkonnosti, snížením svalového napětí a také snížením potřeby kyslíku. Dokázalo se, že hydrostatický tlak působí až na periost, tedy i na všechny krevní a lymfatické cévy a nejvíce na povrchové žíly. Hydrostatický tlak působí příznivě také na otoky. Hydrostatický vztlak ulehčuje pomalé pohyby, částečně eliminuje působení tíhové síly na segmenty. Odpor prostředí znesnadňuje rychlejší pohyby →cvičení ve vodě, hydromasážní vany, perličkové a vířivé koupele.

Kontaktujte nás »