DJK

VYSOKOINTENZIVNÍ LASER HIRO TT - HILTERAPIA®

= nová terapeutická strategie pro léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu, založená na principu tepelné výměny. HIRO TT kombinuje pulzní laserový zdroj s chladicím systémem (SmartCooler), který snižuje teplotu kůže a tkání ležící pod ní. Tepelná výměna vyvolaná chladicím systémem SmartCooler a laserovým zdrojem vykazuje dlouhodobější výsledky a umožňuje přenášet více fotonů rychleji a hlouběji. HIRO TT umožňuje, díky působení tepelné výměny, aplikovat terapii okamžitě v akutních stavech, jako jsou traumata, svalové léze či pohmoždění. Terapie pomocí přístroje HIRO TT je bezpečná. Zajišťuje pohodlí pacienta během léčby, a to i v akutních a velmi citlivých případech.

Působení vysokointenzivního laseru ve tkáni:

 • podporuje tvorbu a hojení měkkých tkání (biostimulační účinek)
 • snižuje bolest (analgetický účinek)
 • zmenšuje otok (antiedematózní účinek)
 • redukuje zánět (antiflogistický účinek)
 
 

Výhody této terapie:

 • bezbolestná aplikace
 • možnost zásahu ihned po úrazu, traumatu nebo operaci
 • okamžitá úleva již od prvních sezení
 • zkrácení doby rekonvalescence
 • ovlivnění průběhu hojení měkkých tkání
 
 

Stavy vhodné pro terapii vysokointenzivním laserem HIRO TT:

 • akutní a chronické bolesti pohybového aparátu
 • poúrazové a pooperační stavy – i v akutním stádiu
 • akutní zánětlivé stavy
 • svalové léze – i v akutním stádiu
 • otoky – poúrazové i pooperační
 • svalové kontraktury
 • úponové bolesti – i v akutním stádiu
 • aktivní spoušťové body (trigger points)
 

Nevíte, jestli je Vaše diagnóza vhodná pro použití vysokointenzivního laseru HIRO TT? Podívejte se do našeho informativního letáčku.

Na našem pracovišti používáme nejmodernější terapeutický laser – HIRO TT – Hilterapia®. Obvyklá léčba probíhá v kúře 6-8 aplikací. Počet aplikací je však řešen u každého klienta individuálně. Tato terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou.

VYSOKOINDUKČNÍ MAGNETOTERAPIE

= přístroj generuje pulzní elektromagnetické pole. Na rozdíl od klasické magnetoterapie ale využívá vysokých indukcí (až 3 Tesla), což umožňuje elektromagnetickou stimulaci i hluboko uložených tkání.

Působení vysokoindukční elektromagnetické stimulace ve tkáni:

 • snižuje bolest (analgetický efekt)
 • zmenšuje otok
 • zlepšuje rozsah postižených kloubů
 • zlepšuje vlastnosti vaziva
 • zlepšuje vlastnosti synoviální tekutiny v kloubech
 
 

Výhody této terapie:

 • časný a dlouhotrvající analgetický efekt
 • možnost ošetření i hluboko uložených tkání
 • vysoká účinnost léčby degenerativních onemocnění pohybového systému
 • neinvazivní, bezbolestná a účinná léčba všech druhů inkontinencí
 
 

Bolestivé stavy a diagnózy vhodné pro terapii vysokoindukční magnetoterapií:

 • bolest kloubů (artrózy, artropatie) – gonartróza, koxartróza, omartróza, gonalgie, koxalgie, omalgie apod.
 • úponové bolesti (entezopatie) – tenisový loket, golfový loket apod.
 • bolesti zad (v rámci komplexní rehabilitace)
 • všechny druhy inkontinence
 • chronické bolesti pánevního dna
 

Na našem pracovišti používáme přístroje  SALUS Talent A a SALUS Talent emKegel. Obvyklá léčba probíhá v kúře 6 aplikací. Tato terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou.

RÁZOVÁ VLNA

= přístroj mění vzduchovou vlnu, která je do něj vháněna pod tlakem 5 barů, v akustickou rázovou vlnu. Ta je hlavicí aplikátoru do tkáně přenášena fokusovaně nebo řízeně radiálně, kde působí do hloubky až 7 cm.

Působení akustické rázové vlny ve tkáni:

 • zlepšuje prokrvení a látkovou výměnu
 • výrazně snižuje bolestivost v místě kalcifikátů v oblasti úponů, šlach a burz
 • zvyšuje produkci kolagenu a u jizevnatých procesů ve spojení šlacha-kost aktivuje fibroblasty
 • snižuje napětí tkáně
 
 

Výhody této terapie:

 • je neinvazivní
 • není časově náročná – vlastní aplikace trvá několik minut
 • nezatěžuje pacienta, pacient může „fungovat“ bez většího omezení
 • má vysokou účinnost – až 95%
 • možnost fokusované nebo radiální aplikace
 • značná tolerance a nepatrné vedlejší účinky
 • podstatně zkracuje dobu léčení, a to až o polovinu
 • výsledky jsou dlouhodobé až trvalé 
 
 

Bolestivé stavy a diagnózy vhodné pro terapii rázovou vlnou:

 • úponové bolesti (entezopatie) – tenisový loket, golfový loket, bolestivý úpon Achillovy šlachy, patní ostruha, bolestivá čéška, bolestivá třísla apod.
 • pozánětlivé stavy – kalcifikace v rameni, lokti, Achillově šlaše apod.
 • svalová zranění – natržení, natažení v chronickém stádiu
 
 

Na našem pracovišti používáme nový přístroj E-Shock HT. Ten umožňuje aplikovat fokusovanou rázovou vlnu, ale také inovativně řízenou radiální rázovou vlnu. Obvyklá léčba u chronických stavů je asi měsíc, 4 aplikace 1x týdně. Tato terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou.