DJK

Terapeutický laser HIRO TT

= nová terapeutická strategie pro léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu, založená na principu tepelné výměny. HIRO TT kombinuje pulzní laserový zdroj s chladícím systémem, který snižuje teplotu kůže a tkání ležící pod ní (SmartCooler).

 • HIRO TT umožňuje, díky působení tepelné výměny, aplikovat terapii okamžitě v akutních stavech, jako jsou traumata, svalové léze či pohmoždění.
 • tepelná výměna vyvolaná chladícím systémem SmartCooler a laserovým zdrojem vykazuje dlouhodobější výsledky a umožňuje přenášet více fotonů rychleji a hlouběji.
 • HIRO TT je terapeutická strategie přizpůsobená potřebám pacienta. Přístroj umožňuje připojit tří násadce (Ø 5mm, Ø 10mm, DJD) s jedním optickým vláknem a spojit je s chladicím systémem SmartCooler.
 • terapie pomocí přístroje HIRO TT je bezpečná. Zajišťuje pohodlí pacienta během léčby, a to i v akutních a velmi citlivých případech.

Je Vaše diagnóza indikována pro použití terapeutického laseru HIRO TT? Podívejte se do našeho informačního letáčku.

Obvyklá léčba probíhá v kúře 6–8 aplikací. Tato terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Terapie vysokoindukčním elektromagnetickým stimulátorem

= přístroj generuje pulzní elektromagnetické pole. Na rozdíl od klasické magnetoterapie ale využívá vysokých indukcií (až 3 Tesla), co umožní elektromagnetickou stimulaci i hluboko uložených tkání.

Působení vysokoindukční elektromagnetické stimulace ve tkáni:

 • snižuje bolest (analgetický efekt)
 • zmenšuje otok
 • zlepšuje rozsah postižených kloubů
 • zlepšuje vlastnosti vaziva
 • zlepšuje vlastnosti synoviální tekutiny v kloubech
 

Výhody této terapie:

 • časný a dlouhotrvající analgetický efekt
 • možnost ošetření i hluboko uložených tkání
 • vysoká účinnost léčby degenerativních onemocnění pohybového systému
 

Terapie vysokoindukční elektromagnetickou stimulací je určena k ošetření:

 • kloubů – artrózy, artropatie,…
 • entezopatií – úponových bolestí (např. tenisový loket, golfový loket)
 • bolesti zad (v rámci komplexní rehabilitace)
 • poúrazových stavů pohybového systému

Na našem pracovišti používáme přístroj SALUS Talent A. Obvyklá léčba probíhá v kúře 6 aplikací. Tato terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Terapie rázovou vlnou

= přístroj mění vzduchovou vlnu, která je do něj vháněna pod tlakem 5-6 barů, v akustickou radiální vlnu. Tlak dosáhne maximální hodnoty již v řádu nanosekund. Vlna je hlavicí aplikátoru přenášena do tkáně, kde působí do hloubky až 4 cm.

Působení akustické vlny ve tkáni:

 • v místě aplikace dochází k lepšímu prokrvení a látkové výměně
 • rozpuštění a vstřebávaní vápenných usazenin v oblasti úponů šlach
 • u jizevnatých procesů ve spojení šlacha-kost dochází k aktivaci fibroblastů a ke zvýšení produkce kolagenu
 • snižuje se napětí tkáně
 • analgetický efekt
 

Výhody této terapie:

 • je neinvazivní
 • není časově náročná – vlastní aplikace trvá několik minut
 • nezatěžuje pacienta, pacient může „fungovat“ bez většího omezení
 • má vysokou účinnost – až 95%
 • značná tolerance a nepatrné vedlejší účinky
 • zkracuje podstatně dobu léčení, a to až o polovinu
 • výsledky této terapie jsou dlouhodobé až trvalé, bez recidiv
 

Terapie rázovou vlnou je určena k ošetření:

 • entezopatií – např. tenisový loket, bolestivý úpon Achillovy šlachy, patní ostruha, bolestivá čéška, třísla apod.
 • pozánětlivých stavů – kalcifikace v rameni, Achillova šlacha
 • svalových zranění – natažení, natržení

Na našem pracovišti používáme přístroj E-SWT Fysiomed. Obvyklá léčba u chronických stavů je asi měsíc, 3 – 4 aplikace 1x týdně. Tato terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou