O firmě

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací
menu handle

Hilterapia

Hilterapia

O firmě

DJK fyzio s.r.o. je nestátní zdravotní zařízení, které vzniklo 1. 10. 2009 za účelem poskytovat komplexní léčebně rehabilitační a fyzioterapeutické služby. Je právním nástupcem DJK fyzioterapie – sdružení praxí, které poskytovalo tyto služby od roku 1995. Řešíme problémy komplexně. Máme moderně a plně vybavená individuální pracoviště, tělocvičnu, úseky elektroterapiehydroterapie a tepelné energie.

DJK centrum fyzioterapie je partnerem Accor Services a ortopedické ambulance MUDr. Roberta Janíka.

DJK fyzio s.r.o. se specializuje na

  • léčbu poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu
  • léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu (akreditované pracoviště MZ ČR pro výuku)
  • léčení některých druhů funkční ženské sterility a dalších gynekologických problémů metodou paní Mojžíšové (akreditované pracoviště MZ ČR pro výuku)
  • léčení skolióz a vadného držení těla u dětí a mladistvých metodami fyzioterapie
  • DNS terapii dle prof. Koláře
  • sportovní fyzioterapii
  • zabezpečení fyzioterapeutických služeb v průběhu významných sportovních akcí

DJK fyzio s.r.o. poskytuje dále regenerační služby

Hlavní činností DJK fyzio s.r.o. je poskytování odborných ambulantních fyzioterapeutických služeb. Všichni účastníci včetně pracujícího personálu splňují kvalifikační podmínky pro práci ve zdravotnickém zařízení.

DJK fyzio s.r.o. je ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 213. Výkony, které jsou součástí Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, a které jsou ordinovány lékařem na formuláři FT 06 jsou účtovány příslušné zdravotní pojišťovně. Upozorňujeme na nutnost správného vyplnění podle Metodiky VZP. Za výkony, které jsou v rámci léčby prováděny a nejsou hrazeny z fondu všeobecného zdravotního pojištění je účtován paušální poplatek 600 Kč. Výkony vyžádané klientem jsou hrazeny dle platného ceníku služeb.

Všichni fyzioterapeuti ve společnosti DJK fyzio s.r.o. jsou vázáni etickým kodexem fyzioterapeuta.

Budova DJK fyzio
Interiér DJK fyzio

Kontaktujte nás »