DJK

Informace o zpracování osobních údajů

Hlavním kritériem při poskytování služeb je pro nás spokojenost našich klientů, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

Seznamte se prosím s informací, jak naše společnost DJK fyzio s.r.o., Závodní 2892/86, Ostrava-Vítkovice 703 00, IČ: 285 93 626, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 33503, zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Společnost DJK fyzio s.r.o. je správcem osobních údajů, které nám Vy jako klient poskytujete nebo jsou dostupné z veřejných zdrojů (včetně informací z internetu, které o sobě sami zveřejníte). Shromažďujeme o Vás základní osobní údaje (např.: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail apod.) a údaje o Vašem zdravotním stavu (diagnóza, léčba, procedury, zdravotní pojišťovna apod.).

Proč je potřebujeme?

Potřebujeme znát pouze takové Vaše základní osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu, abychom Vám mohli:

  • poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta, newsletter, sociální sítě) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek (případně využití Google Adwords)
  • zasílat obchodní nabídky, reklamní sdělení a dokumentaci nutnou pro navázání smluvního vztahu
  • nabídnout vhodnou pracovní pozici dle evidence uchazečů o zaměstnání za účelem výběru vhodného kandidáta a sjednání pracovní smlouvy.

Jaké přímé kanály a data z internetového prohlížeče máme rovněž k dispozici?

Kromě e-mailové objednávky, osobní návštěvy DJK fyzio či telefonického kontaktu můžete své produkty obsluhovat i prostřednictvím dalších kanálů, například internetovým přihlášením do „Klientské sekce“ webových stránek DJK fyzio. Když se přihlašujete do těchto služeb a provádíte úkony.

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
  • zde Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

Komu je zpřístupňujeme?

Veškeré Vaše zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši zaměstnanci, kteří k nim mají přístup jen v rozsahu určeném naší společností ke splnění účelu jejich zpracování. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k jejich přístupu má zákonný důvod. Chceme být Vašim důvěryhodným partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme.

Jak dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu jejich zpracování k účelu, pro který jsou zpracovávány a plnění zákonných povinností, případně po dobu, na kterou nám poskytnete svůj souhlas k jejich zpracování.

Jaká jsou Vaše práva?

Na základě nařízení EU č. 2016/679 máte možnost využít právo na přístup, opravu, zablokování, výmaz, omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku se zpracováním osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky v oblasti zpracování osobních údajů, obraťte se prosím, písemně na e-mailovou adresu info@djk.cz