DJK

Benigní paroxyzmální polohové vertigo (BPPV)

Vstupní fyzioterapeutické vyšetření se stanovením cílů

Kritéria vyšetření

 • Vstupní vyšetření pacienta je zahájeno v prvním sezení.
 • Je vedena dokumentace o průběhu a změnách terapie.
 • Vyšetření obsahují parametry, které umožňují předpovídat výsledek léčby či monitorovat měnící se stav pacienta.
 • Jednotlivé body vyšetření volíme dle aktuálního stavu pacienta a průběhu fyzioterapie.
 • Fyzioterapeut komunikuje s ostatními členy multidisciplinárního týmu k získání a předání potřebných informací.
 • Fyzioterapeut při vyšetření, stejně jako při vlastní terapii respektuje limitace a kontraindikace dané stavem pacienta, případně stanovené lékařem.
 

Anamnéza

 • Nynější onemocnění (NO) – zahrnuje první příznak onemocnění včetně okolností jeho vzniku, genezi symptomů, charakteru závratě (směr rotace, intenzita, doba trvání, vyvolávající pohyb, doba do nástupu závratě po vyvolávajícím pohybu, apod.), nauzeu, zvracení, nystagmus a jiné vegetativní projevy.
 • Osobní anamnéza (OA) – zahrnuje veškeré informace o úrazech, onemocněních a operacích pacienta. Např.: úrazy páteře, závažná orgánová onemocnění, endokrinologická onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek, diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění (IM, ICHS), onemocnění dutiny břišní s možnými projevy viscerovertebrálního dráždění, onemocnění hepatobiliární, renální, nádorová onemocnění, operace – včetně charakteru úrazu, typech fraktur, hojení jizev, délky imobilizace a dále také informace o komplikacích při porodu a o psychomotorickém vývoji.
 • Rodinná anamnéza (RA) – zahrnuje veškerá onemocnění vyskytující se v rodině – dědičné, degenerativní, nádorové, přenosné, psychické, metabolické, revmatické onemocnění.
 • Farmakologická anamnéza (FA) – zahrnuje veškeré chronicky užívané léky, zejména analgetika, nesteroidní antirevmatika, kortikoidy, anxiolytika a antidepresiva.
 • Alergická anamnéza (AA) – zahrnuje veškeré alergie, včetně specifikace projevů u astma bronchiale a kožních alergií.
 • Epidemiologická anamnéza (EA) – zahrnuje informace zejména s ohledem na poštípání hmyzem a možné projevy lymské boreliózy.
 • Sociální a pracovní anamnéza (SPA) – zahrnuje důležité informace o současném i předchozím povolání pacienta – pracovní charakteristika (především ergonomické podmínky), trvání práce, směnný provoz, polohy a stereotypní pohyby, dále zahrnuje informace o sociálních poměrech pacienta – rodinné vztahy, kde a s kým bydlí (rodinný dům, byt, výtah, bezbariérový přístup, aj.).
 • Sportovní anamnéza (SA) – zahrnuje informace týkající se sportu, který pacient
  aktivně vykonává – začátek, frekvence, úroveň, regenerace a prevence, zátěžové testy,
  doplňkové sporty, aj.
 • Předchozí léčba (PL) – zahrnuje údaje týkající se předchozího léčení, především
  léčebné rehabilitace.
 

Specifická vyšetření

Před samotným výkonem je pacient detailně informován o postupu vyšetření a o případných vegetativních projevech, které se mohou během vyšetření objevit (nystagmus, nauzea, intenzivní závrať, zvracení). Vyšetření je prováděno v souladu se zásadami a oficiálními postupy na podkladě indikace lékaře a anamnestických údajů poskytnutých pacientem.

 • test na okulovestibulární reflex,
 • Rombergova zkouška,
 • Hautantova zkouška,
 • polohové testy na zadní a postranní kanálek labyrintu (pravý/levý).
 

Terapie

Při pozitivitě polohových testů je terapie provedena bezprostředně po vyšetření, a to specifickým manévrem, který je opakován 3x v rámci jedné terapie. Před každým tímto manévrem je opět proveden specifický polohový test, při kterém jsou porovnávány intenzity jednotlivých symptomů s předchozím polohovým testem.

Edukace

Po provedení výše uvedené terapie je pacient informován o nutnosti dodržovat režimová opatření do příští návštěvy (spánek v polosedě, dostatek tekutin, omezení sportovních aktivit
a jiných fyzicky náročných činností).

Kontrolní a výstupní fyzioterapeutické vyšetření

Kontrolní fyzioterapeutické vyšetření je provedeno při další návštěvě a výsledek je
zaznamenán do zdravotnické dokumentace. Výstupní vyšetření pak komplexně zhodnotí stav
pacienta při ukončení terapie a srovná zjištěné skutečnosti se stavem na počátku terapie.