DJK

Temporomandibulární kloub (TMK)

Vstupní fyzioterapeutické vyšetření se stanovením cílů

Kritéria vyšetření

 • Vstupní vyšetření pacienta je zahájeno v prvním sezení.
 • Je vedena dokumentace o průběhu a změnách terapie.
 • Vyšetření obsahují parametry, které umožňují předpovídat výsledek léčby či monitorovat měnící se stav pacienta.
 • Jednotlivé body vyšetření volíme dle aktuálního stavu pacienta a průběhu fyzioterapie.
 • Fyzioterapeut komunikuje s ostatními členy multidisciplinárního týmu.
 • Fyzioterapeut při vyšetření, stejně jako při vlastní terapii respektuje limitace a kontraindikace dané stavem pacienta, případně stanovené lékařem.

 

Anamnéza

 • Nynější onemocnění (NO) – zahrnuje první příznak onemocnění včetně okolností jeho vzniku, genezi symptomů a specifikaci bolesti (charakter, intenzita, lokalizace, iradiace, rychlost vzniku, vztah k pohybu či poloze a další subjektivní příznaky).
 • Osobní anamnéza (OA) – zahrnuje úrazy čelisti, záněty dásní, operace v oblasti obličeje, problémy s polykáním, tinnitus, bolesti zubů, bolesti hlavy, bruxismus, míru stresu, aj.
 • Rodinná anamnéza (RA) – zahrnuje veškerá onemocnění vyskytující se v rodině – dědičné, degenerativní, nádorové, přenosné, psychické, metabolické, revmatické onemocnění.
 • Farmakologická anamnéza (FA) – zahrnuje veškeré chronicky užívané léky, zejména analgetika, nesteroidní antirevmatika, kortikoidy, anxiolytika a antidepresiva.
 • Alergická anamnéza (AA) – zahrnuje veškeré alergie, včetně specifikace projevů u astma bronchiale a kožních alergií.
 • Epidemiologická anamnéza (EA) – zahrnuje informace zejména s ohledem na poštípání hmyzem a možné projevy lymské boreliózy.
 • Gynekologická anamnéza (GA) – zahrnuje informace o menarché, průběhu menstruace, menopauze, antikoncepci, hormonálně substituční terapii, těhotenství, porodech, aj.
 • Sociální a pracovní anamnéza (SPA) – zahrnuje důležité informace o současném i předchozím povolání pacienta – pracovní charakteristika (především ergonomické podmínky), trvání práce, směnný provoz, polohy a stereotypní pohyby, dále zahrnuje informace o sociálních poměrech pacienta – rodinné vztahy, kde a s kým bydlí (rodinný dům, byt, výtah, bezbariérový přístup, aj.).
 • Předchozí léčba (PL) – zahrnuje údaje týkající se předchozího léčení, především léčebné rehabilitace.

 

Kineziologický rozbor

Hodnotí postiženou oblast a dopad daného stavu na posturu jedince.

 

Vyšetření hybnosti

Hodnotí omezení hybnosti – zkouška tří prstů.

 

Vyšetření řezákové cesty

Hodnotí deviaci čelisti.

 

Vyšetření MT (včetně jizev) + JP

 • Hodnotí měkké tkáně v postižené oblasti (mm. pterygoidei laterales et mediales, mm. masseteres, mm. temporales a mm. suprahyoidei bilaterálně), ale i ve vzdálenějších místech dle zřetězení funkčních poruch pohybového systému (krátké šíjové extenzory, bránice, mm. sternocleidomastoidei bilaterálně).
 • Vyšetření JP v oblasti Cp.

 

Orientační neurologické vyšetření

 • Hodnotí přítomnost neurologických komplikací.
 • Diagnostika zvýšeného nervosvalového dráždění (Chvostek I. – III.).

 

DNS testy (dle zvážení, u 21221 vždy)

 • hodnotí sagitální stabilizaci trupu (SST),
 • diferenciaci pohybu končetin (opora, centrální nastavení kloubu, svalový tah),
 • případně korové funkce.

 

Analýza výsledků vyšetření a stanovení cílů terapie

Na podkladě kineziologického rozboru fyzioterapeut zváží pacientovy potřeby v rámci jeho sociálního kontextu a sestaví krátkodobý a dlouhodobý léčebně rehabilitační plán.

 

Stanovené cíle:

 • redukce bolesti a lupání,
 • upravení pohybové funkce,
 • optimalizace napětí, reaktibility svalů a koordinace při pohybech čelisti.

 

Terapie

 • MT a JP – uvolnění žvýkacích svalů, suprahyoidních svalů a jazylky pomocí presury per os či PIR.
 • Kinezioterapie – nácvik autoPIR, stabilizačních cviků čelisti, dechových a relaxačních cvičení.
 • Edukace – režimová opatření k nepřetěžování žvýkacích svalů a kloubního disku (omezení žvýkaček; krájení jídla na malé kousky; zubní chrániče; vyhýbání se pozicím, ve kterých kloub lupe; zvýšená pozornost při zívání, apod.) + autoterapie MT (PIR) a kinezioterapie.
 • DNS – dle testů se zaměřením na:
  SST (3. – 4. měsíc na Z/B) – zlepšení aferentace z klíčových oblastí nastavením segmentů do centrovaného postavení (Thp, hrudník, ramenní pletence, DKK) + cílená aktivita hlubokých flexorů krku a ostatních segmentů dle testování.

 

Kontrolní a výstupní fyzioterapeutické vyšetření

Kontrolní fyzioterapeutické vyšetření je prováděno v pravidelných intervalech (mimo záznamů zachycujících aktuální změny pacientova stavu). Výstupní vyšetření pak komplexně zhodnotí stav pacienta při ukončení terapie a srovná zjištěné skutečnosti se stavem na počátku terapie.