DJK

Terapie

Hlavní činností společnosti DJK fyzio s.r.o. je poskytování odborných fyzioterapeutických služeb nejširší veřejnosti. Všichni fyzioterapeuti jsou plně erudováni – vedení společnosti klade maximální důraz na průběžné zvyšování odborné kvalifikace všech terapeutů a poskytuje jim v tomto směru plnou podporu.

Moderně a funkčně vybavená individuální pracoviště fyzioterapeutů a tělocvična zajišťují ideální podmínky pro terapii, dostatečnou intimitu, komfort, bezpečnost, a v neposlední řadě i příjemné prostředí. 

= pracoviště DJK fyzio s.r.o. se zaměřuje na léčbu poúrazových, pooperačních či bolestivých stavů pohybového aparátu, a také na léčbu skolióz a vadného držení těla u dětí a mladistvých.

Veškerá terapie je prováděna komplexně a přísně individuálně. Vždy využíváme vhodných metod fyzioterapie, elektroterapie a hydroterapie.

V akutních, tedy pooperačních a poúrazových případech, je čekací doba max. 7-10 dní. Chcete-li tedy ihned po operaci začít s rehabilitací, navštivte nás co nejdříve na příjmové recepci s poukazem na vyšetření/ošetření FT 06 a veškerými lékařskými zprávami

= je úspěšná léčebna metoda, uznaná jako první volba v léčení funkční ženské sterility.

Rehabilitační metoda vznikla na základě dlouholeté rehabilitační praxe paní Ludmily Mojžíšové v léčbě bolesti zad.

„Vedlejším účinkem“ léčby vertebrogenních obtíží pak bylo také ovlivnění funkční neplodnosti. Po určité době, kdy paní Mojžíšová metodu zdokonalovala, se stala její hlavní indikací.

Technika spočívá v šetrné mobilizaci páteře, žeber a kloubů, dále v uvolnění a protažení zkrácených svalů a posílení svalů oslabených.

Důležitá je spolupráce klienta – pro dosažení výsledků je důležité každodenní nenáročné cvičení.

Indikace – funkční ženská sterilita, inkontinence u žen, bolestivý pohlavní styk, bolestivá či chybějící menstruace, vertebrogenní obtíže a další.

DJK fyzio s.r.o. ve spolupráci s NCO NZO Brno pořádá také certifikovaný kurz MZ ČR pro fyzioterapeuty s názvem „Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodu Mojžíšové pro fyzioterapeuty“

= je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný převážně ve fyzioterapii. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému.

  • Zakladatelem je nejznámější český fyzioterapeut prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD.
  • Hlavním principem konceptu DNS je cvičení ve vývojových řadách – občas tedy můžete mít při terapii pocit, že z Vás chceme udělat dítě :-).
  • Prostřednictvím technik DNS ovlivňujeme funkci svalu v jeho posturálně lokomoční funkci, čímž dochází ke zpětnému ovlivnění chování centrální nervové soustavy a trvalejší úpravě jeho projevů.

 

Koncept DNS je vhodný pro jakékoliv bolestivé stavy pohybového aparátu, a to jak v akutních, tak chronických případech. Většina našich fyzioterapeutů úspěšně absolvovala roční kurz v Praze pod vedením samotného zakladatele této metody – prof. Pavla Koláře.

 

Více informací na oficiálních stránkách https://www.dns-cz.com/.

= nová terapeutická strategie pro léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu, založená na principu tepelné výměny. HIRO TT kombinuje pulzní laserový zdroj s chladícím systémem, který snižuje teplotu kůže a tkání ležící pod ní (SmartCooler).

  • HIRO TT umožňuje, díky působení tepelné výměny, aplikovat terapii okamžitě v akutních stavech, jako jsou traumata, svalové léze či pohmoždění.
  • Tepelná výměna vyvolaná chladícím systémem SmartCooler a laserovým zdrojem vykazuje dlouhodobější výsledky a umožňuje přenášet více fotonů rychleji a hlouběji.
  • HIRO TT je terapeutická strategie přizpůsobená potřebám pacienta. Přístroj umožňuje připojit tří násadce (Ø 5mm, Ø 10mm, DJD) s jedním optickým vláknem a spojit je s chladicím systémem SmartCooler.
  • Terapie pomocí přístroje HIRO TT je bezpečná. Zajišťuje pohodlí pacienta během léčby, a to i v akutních a velmi citlivých případech.

Je Vaše diagnóza indikována pro použití terapeutického laseru HIRO TT? Podívejte se do našeho informačního letáčku.

= jedná se unikátní neinvazivní terapii kdy přístroj mění vzduchovou vlnu, která je do něj vháněna pod tlakem 5-6 barů, v akustickou radiální vlnu. Tlak dosáhne maximální hodnoty již v řádu nanosekund. Vlna je hlavicí aplikátoru přenášena do tkáně, kde působí do hloubky až 4 cm.

přístroj mění vzduchovou vlnu, která je do něj vháněna pod tlakem 5-6 barů, v akustickou radiální vlnu. Tlak dosáhne maximální hodnoty již v řádu nanosekund. Vlna je hlavicí aplikátoru přenášena do tkáně, kde působí do hloubky až 4 cm.

Působení akustické vlny ve tkáni:

v místě aplikace dochází k lepšímu prokrvení a látkové výměně, rozpuštění a vstřebávaní vápenných usazenin v oblasti úponů šlach, u jizevnatých procesů ve spojení šlacha-kost dochází k aktivaci fibroblastů a ke zvýšení produkce kolagenu, snižuje se napětí tkáně, analgetický efekt

Výhody této terapie:

je neinvazivní, není časově náročná – vlastní aplikace trvá několik minut, nezatěžuje pacienta, pacient může „fungovat“ bez většího omezení, má vysokou účinnost – až 95 %, značná tolerance a nepatrné vedlejší účinky, zkracuje podstatně dobu léčení, a to až o polovinu, výsledky této terapie jsou dlouhodobé až trvalé, bez recidiv

Terapie rázovou vlnou je určena k ošetření:

entezopatií – např. tenisový loket, bolestivý úpon Achillovy šlachy, patní ostruha, bolestivá čéška, třísla apod., pozánětlivých stavů – kalcifikace v rameni, Achillova šlacha apod., svalových zranění – natažení, natržení

 = jedná se o přístroj, který generuje pulzní elektromagnetické pole. Na rozdíl od klasické magnetoterapie ale využívá vysokých indukcí (až 2,5 Tesla), což umožní elektromagnetickou stimulaci i hluboko uložených tkání.

Působení vysokoindukční elektromagnetické stimulace ve tkáni:

snižuje bolest (analgetický efekt), zmenšuje otok, zlepšuje rozsah postižených kloubů, zlepšuje vlastnosti vaziva, zlepšuje vlastnosti synoviální tekutiny v kloubech

 = Kinesio Taping® Method je způsob léčby založený na tělu vlastním přirozeném procesu hojení. Kinesio Taping® Method funguje na bázi aktivace nervového a oběhového systému. Tato metoda v podstatě vychází z vědy kineziologie, uznávající význam těla a svalového pohybu v rehabilitaci a běžném životě. Odtud tedy název „Kinesio“. Svaly zajišťují nejen pohyby těla, ale také kontrolují žilní oběh a tok lymfy, tělesnou teplotu, atd. Proto při selhání svalů dochází nejen k poruše pohybového aparátu, ale dojde k vyvolání různých druhů zdravotních neduhů. Léčbu těchto problémů lze tedy obráceně dosáhnout léčbou pohybového aparátu.