DJK

Educa

Výuková a přednášková činnost je tradiční a nedílnou součástí aktivit, které DJK fyzio s.r.o. provádí. Pracovníci firmy se podílejí na výuce mladých kolegů v bakalářském studijním programu fyzioterapie na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a v dalších bakalářských a magisterských programech univerzit v České i Slovenské republice přednáškami a vedením seminářů. PhDr. Miroslav Dobeš a Mgr. Marek Čentík každoročně vedou závěrečné bakalářské a magisterské práce. Pod vedením našich specialistů absolvují desítky studentů své povinné odborné praxe.

Pro laickou veřejnost (jednotlivce, skupiny i organizace) pořádáme vzdělávací akce pro oblast Školy zad a pro prevenci poškození pohybového aparátu. Pro odbornou veřejnost pořádáme akreditované certifikované kurzy a semináře pro fyzioterapeuty a lékaře.

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohu. Koncepce výuky těchto technik v České republice má díky prof. MUDr. Karlu Lewitovi, DrSc vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP prostřednictvím svých lektorů. Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Akreditace
Rozsah vzdělávací akce a učební plán
Informace o nejbližším Certifikovaném kurzu
Seznam lektorů


Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové pro fyzioterapeuty

Metoda léčení funkční ženské sterility obdržela osvědčení MZ ČR č.016 dne 3. října 1990 pod názvem Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility. Současně se od tohoto roku vyučuje tato technika v NCO NZO (dříve IDVPZ) Brno. První učební plán vypracovala paní Ludmila Mojžíšová. V současné době, pod tlakem nových neurofyziologických poznatků, je nutno tento plán při zachování maximální kontinuity upravit.

Akreditace
Rozsah vzdělávací akce a učební plán
Informace o nejbližším Certifikovaném kurzu
Seznam lektorů


Kurzy a semináře pro odbornou veřejnost

Momentálně není vypsaný žádný kurz ani seminář