DJK

Rozsah vzdělávací akce a učební plán certifikovaného kurzu Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

Počet hodin (1 hodina = 45 min.)

Teoretická výuka40 hodin
Praktická výuka140 hodin
Odborná praxe20 hodin
Ověření znalostí a dovedností10 hodin
Celkový rozsah210 hodin

Učební plán

Předmět/ModulKPTPPočet hodin celkem
 Teoretická část    
I.Koncepce diagnostiky a terapie funkčních poruch, historie a hlavní představitelé Pražské školy 1 1
II.Teorie palpace, fenomén bariéry a uvolnění, vztah k bolesti 1 1
III.Klinické hodnocení pohybového aparátu, svaly v patogenezi funkčních poruch pohybového aparátu 1 1
IV.Význam měkkých tkání a jizev 5 5
V.Neuromuskulární techniky a jejich kombinace 1 1
VI.Otázky indikace u (bolestivých) funkčních změn pohybového aparátu 2 2
VII.Anamnéza a charakteristika funkčních poruch pohybového aparátu 2 2
VIII.Přehled farmakologie bolesti a kořenové syndromy 4 4
IX.Pohybové stereotypy 1 1
X.Řetězové reakce u funkčních poruch pohybového aparátu 1 1
XI.Funkční anatomie periferních kloubů 2 2
XII.Funkční anatomie krční páteře 4 4
XIII.Funkční anatomie hrudní páteře a žeber 2 2
XIV.Funkční anatomie bederní páteře a pánve 4 4
XV.Vertebroviscerální vztahy 1 1
XVI.Základy DNS dle Koláře v aplikaci na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu 8 8
 Celkem 40 40
 Praktická část    
I.Inspekce, analýza sedu, stoje a chůze, testy propriocepce  22
II.Palpační vyšetření kožních změn, podkoží, fascií, svalů, reflexních změn na okostici  22
III.Vyšetření a terapie nekontraktilních měkkých tkání  88
IV.Vyšetření a terapie kontraktilní měkké tkáně  2424
V.Vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie periferních kloubů horní a dolní končetiny  2424
VI.Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie krční páteře  2424
VII.Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie hrudní páteře, sternokostálních, vertebrokostálních a kostotransverzálních skloubení  88
VIII.Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie bederní páteře  1616
IX.Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie pánve  88
X.Diagnostika a terapie DNS dle Koláře  44
XI.Praktický nácvik  2020
 Celkem  140140
 Odborná praxe20  20
 Celkem20  20
 Ověření znalostí a dovedností 10  
 Celkem 10  
 CELKEM2050140210